Πυκνωτές ρεύματος AC

Οι πυκνωτές ρεύματος HKFC High RMS προορίζονται για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος και συντονισμού, χαρακτηριστικά με χαμηλή αυτοθέρμανση, άμεση παράδοση και λογική τιμή.

Ισχυρή πλαστική θήκη με σχέδιο Dry Epoxy Resin.