Πυκνωτές υψηλής τάσης και ισχύος

HKFC Industrial υποστηρίζει αξιόπιστους ηλεκτρονικούς και ηλεκτρικούς πυκνωτές φιλμ και πυκνωτές φιλμ υψηλής τάσης για εφαρμογές βαρέως τύπου.