Πυκνωτές υψηλής τάσης μεμβράνης

Πυκνωτές εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης, παλμικοί πυκνωτές υψηλής τάσης, πυκνωτές εκκένωσης ενέργειας υψηλής τάσης, πυκνωτές φίλτρου υψηλής τάσης και πυκνωτές ρεύματος υψηλής τάσης εξαιρετικά χαμηλής διαρροής.
Οι πυκνωτές HKFC έρχονται με διαφορετικά σχέδια και είναι για διάφορες εφαρμογές. 
Ισχυρή πλαστική θήκη με σχέδιο Dry Epoxy Resin.