Πυκνωτές υψηλού εναλλασσόμενου ρεύματος

Οι πυκνωτές ρεύματος HKFC High RMS είναι για εφαρμογές συνεχούς ρεύματος και συντονισμού, χαρακτηριστικά με χαμηλό ESR και ESL. Άμεση παράδοση & λογική τιμή.
Ισχυρή πλαστική θήκη με σχέδιο Dry Epoxy Resin.

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 5