Αντιστάσεις υψηλής τάσης

Αντιστάσεις υψηλής τάσης ισχύος MFPR DHVR για γενικές εφαρμογές ισχύος υψηλής τάσης και Αντιστάσεις υψηλής τάσης DHVRC για εφαρμογές παλμικής ισχύος υψηλής τάσης.

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα