Ανοίξτε αντιστάσεις πληγών

Οι αντιστάσεις τραύματος ανοιχτού ελικοειδούς πηνίου, οι αντιστάσεις τυλίγματος ελατηρίου και οι αντιστάσεις τραύματος άκρων διατίθενται με εξαιρετικό therκακή διασπορά ενέργειας, μεσαίου ρεύματος και συνεχούς λειτουργίας φορτίου.

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 2