Αντίσταση πληγής σύρματος ισχύος (επίστρωση)

Αντιστάσεις πληγών καλωδίων υψηλής ισχύος για γενικές εφαρμογές με ισχύ έως 20 kW.

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 3