Αντίσταση φρένων 2 kW

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα