Αντίσταση 50w από τσιμέντο

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα