Κεραμική συρμάτινη αντίσταση 50w

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα