Σωληνοειδές θερμαντικό στοιχείο με πτερύγια

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα