πυκνωτής ρεύματος υψηλής τάσης DC εξαιρετικά χαμηλής διαρροής

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα