υψηλή θερμοκρασία snubber

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα