αντίσταση ανοιχτού πηνίου

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα