Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα